ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

POLSKI ŁAD a zachowanie prawa do SOD – dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Uzupełnienie wpływów na ZFRON, procedura, kontrole, wydatki.

Firma ONLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością serdecznie zaprasza na szkolenie on-line.

Termin szkolenia on-line: 3 luty 2022 r. – godz. 10.00 – 14.00

Cel szkolenia: Polski Ład zaraz po wejściu w życie został znowelizowany najpierw rozporządzeniem, co do którego konstytucyjności można mieć uzasadnione wątpliwości, a następnie ustawą, której projekt znajduje się w Sejmie. Wprowadzone zmiany mają bezpośredni wpływ na sposób wyliczania wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, co ma niebagatelny wpływ zarówno na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, jak i wysokość wpływów na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Co zatem zrobić aby zachować prawo do dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za grudzień 2021 r. i kolejne miesiące? Jakie są rozwiązania w świetle obowiązujących przepisów i wyjaśnień BON i PFRON? Czy pracownicy, którym „zwrócimy” część pobranych zaliczek – będą musieli je zwrócić do US w chwili składania rocznego rozliczenia za 2022 r. najpóźniej z końcem kwietnia 2023 r.? Planowana nowelizacja ustawy o PIT i ustawy o rehabilitacji zawiera rozwiązania mające na celu uzupełnienie wpływów na ZFRON ale z równoczesnym obowiązkiem rezygnacji z przekazywania pobranych zaliczek na rachunek bankowy funduszu. Jakie są zapowiadane zmiany w zakresie ulg. Omówienie najbardziej kontrowersyjnych wydatków z ZFRON. Na co zwrócić uwagę.   WYKŁADOWCA: ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie – prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie – ONLEX. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną w KPRM, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego, ukończyła także kurs samodzielnego księgowego bilansisty w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Doświadczenie zawodowe zdobywała w organach administracji i organizacjach pracodawców. Współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Szkoli pracodawców od 1999 r. Autorka bloga dofinansowaniedowynagrodzen-blog.pl. Reprezentuje (z sukcesami) pracodawców i osoby niepełnosprawne w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych  i sądowych. Zajmuje się problematyką:

 • zatrudniania pracowników niepełnosprawnych głównie od strony pracodawcy, z uwzględnieniem kwestii praktycznych,
 • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (pozyskiwanie, zapewnienie zgodności uzyskiwanej pomocy z przepisami, sytuacje żądania zwrotu SOD przez PFRON, ustalanie trudnej sytuacji ekonomicznej, łączenie dofinansowania z innymi formami wsparcia w związku z COVID, wypełniania wniosków, rejestracji w PFRON),
 • pomocy publicznej związanej z COVID-19 (zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, subwencje z PFR, dotacje na kapitał obrotowy, limity pomocy publicznej w kontekście uzyskiwanego wsparcia, dofinansowań z UP, WUP),
 • zakładów pracy chronionej z uwzględnieniem obowiązków i przysługujących praw, uzyskania, utraty statusu,
 • wypełniania obowiązków sprawozdawczych wobec PFRON (INF-y, DEK-i, INFU),
 • wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, uzyskiwania zaświadczeń o pomocy de minimis, także w przypadku uchybienia terminu do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
 • opracowywania indywidualnych programów rehabilitacji,
 • wpłat na PFRON,
 • ulg we wpłatach na PFRON,
 • refundacji składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych przedsiębiorców,
 • odwołań od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

KOSZT SZKOLENIA: 500,00 (zwolnione z VAT)  – od osoby z firmy po  450,00 (zwolnione z VAT)  – od dwóch i więcej osób z firmy CENA SZKOLENIA OBEJMUJE: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, certyfikat elektroniczny. Numer konta: ONLEX Spółka z o.o., ING Bank Śląski S.A.  77 1050 1025 1000 0090 8057 0477 WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Skan karty zgłoszeniowej prosimy wysłać -mailem na adres kontakt@onlex.pl Dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty prześlemy przed szkoleniem link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.
 • Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

ONLEX Sp. z o.o. nie wyraża zgody na nagrywanie szkolenia, powielanie lub udostępnianie treści szkolenia. Treść szkolenia i prezentacja szkolenia objęta jest prawami autorskimi. WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
 • Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu do szkolenia online będą Państwu przesłane drogą mailową.
 • Proste, uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z wykładowcą, mają możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.
 • Praca w komfortowych grupach umożliwia interakcję na każdym etapie prowadzanie szkolenia przez moderatora.

Dodatkowych informacji udziela: Ewa Kłosińska-Trzcińska tel: 22 251 33 72; fax: 22 403 82 17 E-mail: kontakt@onlex.pl