Sprawy dotyczące ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oferta


Sprawy dotyczące ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Sprawy dotyczące ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  • Sprawdzenie prawidłowości wystawiania ulg we wpłatach na PFRON dla kontrahentów, usługa własna a usługi obce, podwykonawstwo, terminowość opłacania należności, wskaźniki i stany zatrudnienia.
  • Obowiązki związane z ulgami, coroczne informacje dla kontrahentów, ulgi dla kontrahentów, sprawozdawczość do PFRON, wewnętrzna ewidencja ulg.
  • Odwołania od decyzji, skargi do sądu administracyjnego, skargi kasacyjne do NSA.