ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Umowa o pracę dla osoby niepełnosprawnej

Osoby niepełnosprawne klasyfikowane są według pięciu poziomów upośledzenia psychicznego, fizycznego czy psychofizycznego. Jeżeli zaliczane są do trzech niższych – czyli lekkiego, umiarkowanego i znacznego – wówczas mogą podjąć pracę podobnie jak ludzie uznawani za w pełni sprawnych. Przy czym istotne tu jest to, że tylko umowa o pracę objęta jest dofinansowaniami i dotacjami z głównego źródła, jakim jest PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki, jakimi dysponuje, przekazywane są na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Jedną z form tego procesu stanowi dofinansowywanie etatów.

Co pokrywa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

Należy tu podkreślić, że Fundusz pokrywa część miesięcznego wynagrodzenia wyłącznie pracowników, którzy mają umowę o pracę. Nie odnosi się więc to do umów cywilnoprawnych – czyli umowy o dzieło oraz umowy zlecenia. Jakkolwiek te ostatnie, co istotne, nie są wliczane do progów zarobkowych.

Trzeba tu wyraźnie zauważyć, że umowa o pracę dla osoby niepełnosprawnej nie różni się od każdej innej umowy o pracę – nie ma bowiem szczególnego rodzaju umowy, która dotyczyłaby osób z którymś stopniem niepełnosprawności. 

Przy czym bardzo istotny jest tu fragment umowy, który brzmi: 

“Pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia Pracownikowi odpowiednich warunków do wykonywania pracy, w tym dostosowanie stanowiska pracy do jego niepełnosprawności”.

Wiąże się z tym także to, że osoba niepełnosprawna nie może pracować w porze nocnej oraz godzinach nadliczbowych. Ponadto takiemu pracownikowi – jeżeli powołana do tego instytucja stwierdziła u niego umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności – przysługuje 10 dodatkowych dni urlopu w roku kalendarzowy, jakkolwiek ma to miejsce tylko wtedy, gdy z racji innych ulg nie ma on już ponad 26 dni wolnych.

Nie mniej istotny jest fragment: “Umowa zostaje zawarta na warunkach określonych w Kodeksie Pracy oraz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.

W czym moge Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Anna Pałecka-Błaszczyk

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Onlex Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

Dodaj komentarz