ONLEX – Kancelaria Radcy Prawnego – Anna Pałecka – Błaszczyk

Szanowni Państwo,

Firma ONLEX Spółka z o.o.

Zaprasza Państwa do udziału w konferencji szkoleniowej składającej się z dwóch paneli tematycznych:

Adresaci:

Szkolenie adresowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych (księgowych), właścicieli firm, pracowników kadr,  osób zajmujących się pozyskiwaniem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz wszystkich, którzy pragną poznać zmiany w ujęciu praktycznym oraz usystematyzować swoją wiedzę z zakresu tematyki szkolenia.

Termin i miejsce konferencji:

14 – 17 maja 2023 rok

Villa Park Med.& Spa **** Ciechocinek | Wszystko dla zdrowia i urody, porady kulinarne
CIECHOCINEK, ul. Warzelniana 12
MAPKA DOJAZDOWA
www.villapark.pl

Panel pierwszy:

Pierwszy dzień szkolenia (poniedziałek) – wykład: mec. Anna Pałecka-Błaszczyk

Wykładowca:

Anna Pałecka-Błaszczyk, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie – prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie – ONLEX.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną w KPRM, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego, ukończyła także kurs samodzielnego księgowego bilansisty w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w organach administracji i organizacjach pracodawców. Współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Szkoli pracodawców od 1999 r. Autorka bloga dofinansowaniedowynagrodzen-blog.pl.
Reprezentuje (z sukcesami) pracodawców i osoby niepełnosprawne w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych  i sądowych.

Zajmuje się problematyką:

 • zatrudniania pracowników niepełnosprawnych głównie od strony pracodawcy, z uwzględnieniem kwestii praktycznych,
 • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (pozyskiwanie, zapewnienie zgodności uzyskiwanej pomocy z przepisami, sytuacje żądania zwrotu SOD przez PFRON, ustalanie trudnej sytuacji ekonomicznej, łączenie dofinansowania z innymi formami wsparcia w związku z COVID, wypełniania wniosków, rejestracji w PFRON),
 • pomocy publicznej związanej z COVID-19 (zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, subwencje z PFR, dotacje na kapitał obrotowy, limity pomocy publicznej w kontekście uzyskiwanego wsparcia, dofinansowań z UP, WUP),
 • zakładów pracy chronionej z uwzględnieniem obowiązków i przysługujących praw, uzyskania, utraty statusu,
 • wypełniania obowiązków sprawozdawczych wobec PFRON (INF-y, DEK-i, INFU),
 • wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, uzyskiwania zaświadczeń
  o pomocy de minimis, także w przypadku uchybienia terminu do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
 • opracowywania indywidualnych programów rehabilitacji,
 • wpłat na PFRON,
 • ulg we wpłatach na PFRON,
 • refundacji składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych przedsiębiorców,
 • odwołań od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

OPTYMALIZACJA ROZLICZEŃ Z PFRON.
NA CZYM ZYSKAĆ, ZAOSZCZĘDZIĆ I NIE STRACIĆ.
NOWOŚCI ZWIĄZANE Z OSTATNIMI ZMIANAMI I CIEKAWE WYJAŚNIENIA

Podczas szkolenia zostaną omówione najnowsze zmiany przepisów, w tym w zakresie orzeczeń
o niepełnosprawności i stopniowego wygaszania ich ważności, zmian wynikających z ostatnich nowelizacji Kodeksu pracy, w tym pracy zdalnej, stanów zatrudnienia w poz. 39 i 41 wniosku Wn-D według nowych informacji BON z 27-02-202, rozporządzeń/ projektów rozporządzeń do ustawy o rehabilitacji tzn.   informacji INF-1, INF-2 i INF-Z , deklaracji DEK-2-a dla zpch i  DEK-2-b.

Szkolenie będzie się koncentrować na możliwościach zgodnego z przepisami pozyskiwania maksymalnych kwot dofinansowań i innego wsparcia z PFRON, wydatkowania środków ZFRON jeszcze na zasadach covidowych.

Program szkolenia:

 1. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych:
 2. Na co uważać przy kosztach płacy, ryczałty i ekwiwalenty w przypadku pracy zdalnej.
 3. Postępowania administracyjne:
 4. Trudna sytuacja ekonomiczna – terminy ustalania, możliwości przeciwdziałania utracie prawa do dofinansowania.
 5. Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych:
 6. Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych:
 7. Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych po utracie statusu zpch:
 8. Wpłaty na PFRON związane z ZFRON:
 9. Rozporządzenia/projekty rozporządzeń do ustawy o rehabilitacji – nowe INF-y i DEK-i.

 

Panel drugi:

Drugi i trzeci dzień szkolenia (wtorek-środa) – wykład: dr Paweł Łukaszewicz

Wykładowca:

dr Paweł Łukaszewicz, wieloletni praktyk także jako wykładowca, autor, licznych raportów, opinii, recenzji, artykułów. Współuczestniczył w opracowaniu odwołań, skarg do WSA, PFRON, NSA, izb skarbowych. Przez wiele pracował jako główny księgowy/ dyrektor finansowy/ członek zarządu w spółkach prawa handlowego, nadto pełnił kierownicze stanowiska, uczestniczył w rozprawach sądowych w charakterze biegłego.

 

E- SPRAWOZDANIE  FINANSOWE ORAZ DOKUMENTY TOWARZYSZĄCE ZA 2022R PRZEKAZYWANE DO KRS, US, PFRON.
OCENA SYTUACJI EKONOMICZNEJ DLA POTRZEB SODIR WG SPRAWOZDANIA  FINANSOWEGO ZA 2022R .
USTALENIE  PODSTAWY OPODATKOWANIA CIT/PIT W  2023R

Celem szkolenia  jest weryfikacja wiedzy o sprawozdaniu finansowym za 2022r a także innych dokumentów towarzyszących do tego sprawozdania w tym przekazywanie ich do właściwych urzędów. Drugim celem jest  ocena sytuacji ekonomicznej wedle  sprawozdania finansowego za 2022r, która dotyczy różnych form prowadzenia działalności  (spółek kapitałowych, spółdzielni, spółek jawnych i komandytowych,  spółek  cywilnych i osób fizycznych prowadzących działalność, przedsiębiorstw   powiązanych stanowiących jeden organizm gospodarczy), kolejnym celem jest  omówienie typowych zdarzeń tj  przychodów i kosztów mających wpływ na zaliczkę na podatek CIT/PIT w 2023r .  Wdrożenie
w jednostkach przepisów prawa po ustaniu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego wynikających z ustawy o rehabilitacji, ustawy o podatku dochodowym CIT/PIT, ustawy o ZFŚS a także ustawy kodeks pracy będzie również omówione na szkoleniu.

Program szkolenia:

 1. E- Sprawozdanie finansowe  przekazywanie za 2022r.
 2. Ocena sytuacji ekonomicznej dla potrzeb SODiR wg sprawozdania finansowego  za 2022r w:
 3. Ustalenie podstawy opodatkowania CIT/PIT w tym  wskazanie podstawy prawnej, wskazanie uproszczonego dekretu księgowego – typowe zdarzenia.
 4. Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów składek ZUS od wynagrodzeń pracowników w 2023r.
 5. Stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii COVID-19 – obowiązki po ustaniu tych stanów dotyczące  pracowników  w szczególności wynikające z KP
 6. Stan zagrożenia epidemicznego albo stan  epidemii COVID-19 – obowiązki po ustaniu tych stanów w ustawie o rehabilitacji (wskaźniki zatrudnienia, opłata prolongacyjna, odsetki, grzywna 500 zł, kwota  do 20% środków ZFRON) w tym w wyjaśnienia PFRON z dnia 7 i 8 grudnia 2022r PFRON.
 7. Stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii COVID-19 – obowiązki po ustaniu tych stanów limity dla zwolnień przedmiotowych w tym dla wydatków z ZFŚS i z innych funduszy (wysokość dla zwolnienia z PIT do końca 2022r albo do końca 2023r   w związku z odwołaniem  stanu epidemii, wysokość dla zwolnienia z PIT  dla zapomóg, wysokość dla zwolnienia z PIT dla zapomóg z innych źródeł, wysokość dla zwolnienia z PIT dla działalności socjalnej z ZFŚS,  wysokość dla zwolnienia z PIT dla dopłat do  wypoczynku z innych źródeł).
 8. Badania dodatkowe przy zmianie stopnia o niepełnosprawności – wyjaśnienie Min Zdrowia z 6-02-2023r oraz z dnia 24-02-2023r i MRiPS.
 9. Osoby niepełnosprawne wnioskują o niestosowanie skróconego czasu pracy, czy wniosek składają podczas wykonywania badań wstępnych czy też w innym terminie? – wyjaśnienie MRiPS.

 

DODATKOWE INFORMACJE
Ewa Kłosińska-Trzcińska
tel: 501 368 420
E-mail: kontakt@onlex.pl